metodologia-baner

Reklama telewizyjna uważana jest za najskuteczniejszą formę docierania do masowego konsumenta. Poprzez szerokie spektrum środków wyrazu, reklama telewizyjna ma możliwość oddziaływania na emocje odbiorców. Emocje choć są silnym środkiem perswazji, są bardzo trudne w stosowaniu. Nawet niewielkie uchybienia mogą zakłócić przekaz i uczynić go nieskutecznym, a co więcej szkodliwym dla produktu/marki.

bioscope® Ad Test to precyzyjne narzędzie badawcze integrujące podejście klasyczne i neuromarketingowe do kompleksowej analizy potencjału reklamy na wszystkich etapach jej tworzenia.

konceptstoryboardstilomatikanimatikoff-linegotowa reklama alternatywne wersje

bioscope® Ad Test umożliwia szybką i precyzyjną ocenę potencjału kopii w odniesieniu do benchmarku (analiza syntetyczna), a także pełną diagnozę ukierunkowaną na zrozumienie mechanizmów działania, dynamiki doświadczeń odbiorców oraz optymalizację (moment-by-moment).

W odróżnieniu od badań klasycznych opartych na technikach samo-raportowania, bioscope® Ad Test umożliwia ocenę emocjonalnego impaktu reklamy, który w dużej mierze determinuje jej skuteczność.

Kompleksowa analiza potencjału reklamy – korzyść z wyboru metody

 • nieograniczona do hipotez – diagnozuje reakcje i oddziaływanie nieuświadamiane
 • uwzględnia emocje – najważniejszy aspekt perswazyjności reklamy
 • umożliwia precyzyjną analizę w czasie – warunek konieczny do optymalizacji
 • ocenia potencjał wraz ze wskazówkami optymalizacyjnymi – jedno badanie w miejsce kilku tradycyjnych
 • nie zakłóca procesu percepcji reklamy
 • jest odporna na zniekształcenia ocen (autocenzura, krytyczne myślenie, racjonalizacja)

Wystandaryzowane miary potencjału reklamy – KEY METRICS

 • Stopping Power – potencjał do zatrzymania uwagi odbiorcy
 • Engagement Score – potencjał do utrzymania uwagi odbiorcy
 • Emotions – potencjał emocjonalny przekazu (dekodowanie emocji zawartych w reklamie)
 • Branding – potencjał reklamy do zmiany postawy w stosunku do marki/produktu
 • Persuasion score – syntetyczny wskaźnik potencjału reklamy (walidacja)

 

Kiedy stosować bioscope® Ad Test?

 • decyzja go/no go
 • zrozumienie mechanizmów działania przekazu
 • wybór spośród alternatywnych kopii reklamy
 • optymalizacja / skracanie
 • ocena zużycia reklamy
 • porównanie odbioru w różnych segmentach grup docelowych
 • wybór optymalnego mix’u

adtest1

Toplines już w 3 dni!

Raport do 7 dni!

adtest3

Benchmark

1500+ reklam TV w bazie, norma krajowa, kategorii, segmentów

adtest2

Schematy eksperymentalne

symulacja, impakt reklamy, optymalizacja planów mediowychBioscope Tools