we made it useful (so) simply reveal more

logo-simple-bioscope-01

logo-simple-bioscope-02

Jakość i etyka

W swojej działalności bioscope® stosuje się do zasad kodeksu ESOMAR – European Society for Opinion and Marketing Research – organizacji wyznaczającej standardy etyki i jakości badań rynkowych.

ESOMAR 36 – Questions to help commission neuroscience research

W badaniach biometrycznych bioscope® przyjmuje zasady etyczne opracowane przez NMSBA – Neuromarketing Science&Business Association , którego celem jest ujednolicanie protokołów badawczych w dziedzinie badań neuromarketingowych oraz wprowadzanie zasad dobrych praktyk.

http://www.nmsba.com/ethics

bioscope® monitoruje i nieustannie dba o utrzymywanie najwyższego poziomu kwalifikacji zespołu realizacji terenowej badań, co stanowi gwarancję jakości zbieranych danych. Wszelkie nowe dokonania naukowe z dziedziny neuromarketingu są na bieżąco poddawane weryfikacyjnym badaniom własnym, stale doskonaląc warsztat pomiarowy i analityczny.