we made it useful (so) simply reveal more

logo-simple-bioscope-01

logo-simple-bioscope-02

Skontaktuj się z nami

E-mail: contact@bioscope.pl
Telefon: (+48) 22 403 30 69

 

Dane adresowe

Simple Sense Sp. z o.o.
ul. Łowicka 19/6
00-819 Warszawa
NIP: PL 524-271-90-74
REGON: 142598912

Informacja: bioscope® jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki Simple|Sense Sp. z o. o. zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000366255, Kapitał Zakładowy 75 000 zł.