metodologia-baner

bioscope® posiada solidne zaplecze naukowe, sprawdzone, rzetelne i powtarzalne algorytmy obliczeniowe – metodologia w ciągu ostatnich 3 lat z powodzeniem przeszła wiele testów rynkowych, czego potwierdzeniem są liczne i pozytywne opinie naszych Klientów.

Key Metrics

bioscope® stosuje baterię wystandaryzowanych i poddanych zewnętrznej walidacji wskaźników oceny efektywności komunikacji marketingowej na głównych wymiarach jej działania:

  • Stopping Power – potencjał do zatrzymania uwagi odbiorcy
  • Engagement Score – potencjał do utrzymania uwagi odbiorcy
  • Emotions – potencjał emocjonalny przekazu (dekodowanie emocji zawartych w reklamie)
  • Branding – potencjał reklamy do zmiany postawy w stosunku do marki/produktu
  • Persuasion score – syntetyczny wskaźnik potencjału reklamy

Walidacja

Metody bioscope® poddawane są walidacji zewnętrznej, wskaźnik perswazyjności (key metrics) silnie koreluje z miarami behawioralnymi – testem półki (modelowany zakup produktów po kontakcie z reklamą).

image182

Benchmark

Baza referencyjna jest nieustannie rozwijana i aktualizowana w odstępach kwartalnych o wyniki pochodzące z Bio Omnibusa oraz badań realizowanych dla naszych Klientów.

Wszystkie kluczowe wskaźniki odnoszone są do aktualnego benchmarku (baza 1500 reklam TV oraz ponad 300 reklam prasowych z lat 2012-2014) – dzięki temu nasi Klienci mogą w obiektywny sposób ocenić potencjał swojej reklamy, ocenić stopień jej zużycia, a także sprawdzić jak plasuje się ona na tle innych reklam w danej kategorii produktowej (np. OTC).

Integracja

Metody bioscope® integrują miary neuromarketingowe (biometryczne) z klasycznymi technikami badawczymi (jakościowymi i ilościowymi) dzięki czemu nasi Klienci otrzymują kompleksowy raport, który nie tylko prezentuje zaobserwowane reakcje ale także wyjaśnia ich źródło i znaczenie.

Zawsze na czas

Znamy realia podejmowania decyzji marketingowych, wiemy jak ważną role odgrywa czas – raport z badania reklamy TV w 3 miastach na terenie Polski dostarczamy już w 3 dni!

Metodologia [...] badawcza i autorskie narzędzia pomiarowe pozwoliły nam na przeprowadzenie skomplikowanych testów skuteczności marketingu sensorycznego w warunkach naturalnych, czyli działających obiektach handlowych. Zespół badawczy i analityczny wykazał się wiedzą i doświadczeniem, [...] a rzetelne wnioski z badania stały się podstawą do dalszych udoskonaleń naszych usług. [...]

Wojciech GrendzińskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy - Internet Media Services S. A.

Projekt został przeprowadzony profesjonalnie i terminowo. Od firmy Simple Sense można oczekiwać zaangażowania oraz indywidualnego podejścia do pytań i potrzeb badawczych.

Katarzyna ZalewskaConsumer Insight Manager, CE - AmRest Sp. z o.o.

Uzyskane analizy pozwoliły na optymalizację naszych materiałów wizerunkowych, a sam projekt został zrealizowany profesjonalnie mimo bardzo napiętego harmonogramu. Możemy polecić firmę Simple Sense jako bardzo odpowiedzialnego i godnego zaufania partnera.

Katarzyna UrbańskaEkspert ds. badań - Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Możemy z pełnym przekonaniem rekomendować firmę Simple Sense jako profesjonalną agencję badawczą stosujacą i prezentującą rzetelne podejście do neuromarketingu.

Ewa UrbańczykSenior Product Manager WH - Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.

Firma Simple Sense przeprowadziła dla nas w marcu 2014 roku projekt badawczy z wykorzystaniem mobilnej technologii eye-trackingowej na grupie 180 respondentów. Projekt został przeprowadzony profesjonalnie i terminowo. Współpraca z firmą Simple Sense daje nam poczucie bezpieczeństwa i pełnego zaufania.

Katarzyna ZalewskaConsumer Insights Manager, CE - AmRest Sp. z o.o.