we made it useful (so) simply reveal more

logo-simple-bioscope-01

logo-simple-bioscope-02

bioscope® wykorzystuje najnowocześniejsze przyrządy i oprogramowanie pomiarowe opracowane przez Simple|Sense. Z rozwiązań Simple|Sense korzysta wiele agencji badawczych w Polsce i na świecie (m.in. USA i Japonii). bioscope® korzysta z najnowszych rozwiązań sprzętowych oraz oprogramowania opracowanego przez Simpe|Sense.

Urządzenia

3

Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry głowy elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego powodowane aktywnością neuronów kory mózgowej. Po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzony jest ich zapis – elektroencefalogram. Elektroencefalografia jest wykorzystywana również w interfejsach mózg-komputer (BCI) – pomiary aktywności elektrofizjologicznej układu nerwowego pozwalają na komunikację człowieka z otoczeniem bez użycia mięśni.

Elektroencefalografia ze względu na dostępność, wysoką rozdzielczość czasową oraz solidne podstawy naukowe to najczęściej wykorzystywana technika pomiarowa w badaniach neuromarketingowych.

Miary

Reakcje emocjonalne – świadome i nieuświadamiane procesy emocjonalne wywołane kontaktem z komunikacją marketingową. Zastosowany model dzieli reakcje emocjonalne na pozytywne (dążenie) i negatywne (unikanie).

Procesy poznawcze (zaangażowanie) - określa czy informacje są przetwarzane, czy przekaz jest angażujący dla konsumentów. Miara ta operuje na dwóch poziomach jednocześnie – świadomym i poza-świadomym.

Zalety

 • Umożliwia śledzenie emocji i procesów poznawczych z wysoką rozdzielczością czasową.
 • Nie zniekształca pomiaru - nieinwazyjna metoda pomiarowa, nie wymaga od respondenta podejmowania
  żadnych dodatkowych czynności (np. bieżące raportowanie aktualnych stanów).
 • Szybkie przygotowanie respondenta do badania.
 • Urządzenie przenośne (umożliwia badanie w naturalnym środowisku).

3

GSR

Galwanometria – nieinwazyjna metoda pomiaru przewodnictwa elektrycznego skóry. Właściwie skalibrowany galwanometr może mierzyć różnice w przewodnictwie skóry rzędu dziesiątych części mikrosiemensa, które spowodowane są reakcją układu nerwowego na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Opór elektryczny maleje wraz ze zwiększeniem się potliwości skóry, co z kolei jest związane z aktywacją autonomicznego układu nerwowego w organizmie. Aktywacja autonomicznego układu nerwowego idzie w parze z pobudzeniem fizjologicznym, w związku z czym zmiany w oporze elektrycznym skóry mogą oznaczać przeżywanie emocji (np. pobudzenia seksualnego, lęku, złości, stresu itp.). W roku 1995 opublikowano wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez LaBarbera oraz Tucciarone, które wykazały, że aktywność PUN koreluje z zachowaniami zorientowanymi na działanie (zakup, wypróbowanie, itp.).

Miary

Pobudzenie nie posiada znaku, zatem interpretacja może być dokonywana tylko przy akompaniamencie innych miar poza-deklaratywnych (EEG) oraz deklaratywnych. bioscope® wykorzystuje pomiar przewodnictwa skórnego, jako miarę wspomagającą przy określaniu siły motywacji. Miara motywacji jest wynikową dwóch pomiarów: CUN kierunek reakcji (dążenie/unikanie) oraz PUN natężenie reakcji, co gwarantuje lepsze przewidywanie wpływu komunikacji marketingowej na realne zachowania konsumentów.

Zalety

 • Nie zniekształca pomiaru - nieinwazyjna metoda pomiarowa, nie wymaga od respondenta podejmowania żadnych czynności.
 • Szybkie przygotowanie respondenta do badania.
 • Urządzenie przenośne (umożliwia badanie w naturalnym środowisku)

Ograniczenia

 • miara bezkierunkowa - konieczność stosowania innych miar wskazujących kierunek reakcji
 • mocno ograniczone możliwości wnioskowania w czasie (rozdzielczość czasowa – w zależności od bodźców 4-10 sekund), przez co miarę stosuje się do oceny potencjału całego bodźca (np. reklamy)
 • skomplikowany proces kalibracji oraz obróbki statystycznej (latencja sygnału)

3

Okulografia (eyetracking, śledzenie ruchów gałek ocznych) – technika stosowana od ponad 100 lat w takich dziedzinach, jak psychologia, medycyna, bezpieczeństwo drogowe, ergonomia, interakcja człowiek-komputer czy marketing. Bezinwazyjna metoda wideorejestracji (w paśmie podczerwieni) aktywności wzrokowej. W zależności od warunków badania realizowana za pomocą urządzeń zamontowanych na głowie (eyetracking mobilny) i umożliwiających swobodne przemieszczanie się badanego i rejestrację danych w odniesieniu do otaczającego go środowiska lub umieszczonych zdalnie (remote eyetracking) pod monitorem/telewizorem. Prezentowany osobie badanej materiał, jest w tym wypadku używany w późniejszej analizie zapisu aktywności wzrokowej i łączony z tymi wynikami jako "tło".

Miary

Rozkład uwagi wzrokowej wyznaczany jest na podstawie analizy ruchów sakkadowych oczu oraz fiksacji wzroku. Wyniki prezentowane są za pomocą map cieplnych, map fiksacji oraz statystyk dla wybranych obszarów zainteresowań (AOI). Zagregowane pomiary pozwalają na wyznaczanie hierarchii percepcji, czyli kolejności eksploracji bodźców wizualnych. Jako miary wspomagające podawane są czasy fiksacji, czasy eksploracji poszczególnych obszarów zainteresowania (AOI) oraz czas potrzebny na dotarcie do konkretnego elementu bodźca. Rozkład uwagi wzrokowej zsynchronizowany sprzętowo z EEG służy jako zmienna wyjaśniająca dla obserwowanych reakcji emocjonalnych i poznawczych (tworzenie key metrics, analiza dynamiki reklamy, itp.)

Zalety

 • Precyzyjna nieinwazyjna metoda pomiarowa
 • Wersja mobilna urządzenia pozwala na realizacje badań w warunkach naturalnych
 • Badanie w warunkach studyjnych realizowane jest metodą zdalną

Ograniczenia

 • Pomiar eyetrackingowy stosowany samodzielnie nie dostarcza informacji o powodach fiksacji i ich znaczeniu emocjonalnym. Długie skupienie może oznaczać zarówno zainteresowanie poznawcze prowadzące do zapamiętania informacji, jak i trudność ze zrozumieniem przekazu. Interpretacja następuje w połączeniu z reakcjami emocjonalnymi i poznawczymi.

Wynajem urządzeń do eyetrackingu

Istnieje możliwość wynajmu sprzętu oraz software’u analitycznego. Więcej informacji oraz ofertę prześlemy po złożeniu zapytania.

3

Pomiar szybkości reakcji posiada solidne zaplecze teoretyczne i jest z dużym powodzeniem powszechnie stosowany w badaniach naukowych i rynkowych (np. IAT – Implicit Association Test). IAT został opracowany na Uniwersytecie Harvarda jako narzędzie umożliwiające zdobywanie pogłębionej wiedzy na temat nieuświadomionych preferencji i przekonań. Obecnie funkcjonuje jako Projekt Implicit i jest nieustannie rozwijany, sukcesywnie zyskując na popularności.

Miary

Siła bezwiednych skojarzeń pomiędzy bodźcem, a określeniem jest bardzo dobrym predyktorem procesów decyzyjnych w naturalnych warunkach. Podobnie jak miary deklaratywne ocenia stopień dopasowania do siebie dwóch obiektów, ale jest przy tym odporna na celowe oraz niezamierzone zniekształcenia - np. autocenzura. W zależności od przyjętej procedury badawczej miary oparte na czasach reakcji identyfikują motywatory zakupowe w danej kategorii, skojarzenia z marką (wizerunek) lub wpływ komunikacji na percepcję marki/produktu (impakt).

Zalety

 • łatwość stosowania – badania CAPI i CAWI
 • precyzyjna ocena
 • odporność na zniekształcenia
 • dwupoziomowa indywidualna kalibracja (cechy indywidualne /np. szybkość czytania/ i obiektywne /np.długość atrybutów/

Oprogramowanie

signal-procesor

Signal Processor EX™ – to najnowsze rozwiązanie przetwarzania sygnałów i reakcji psychofizjologicznych opracowane przez Simple|Sense. System Signal Processor EX™ został wyposażony w algorytmy i filtry, których zadaniem jest przetwarzanie reakcji już na etapie ich rejestracji. Zaletą nowego systemu jest możliwość instalacji na mikrokomputerach wykorzystujących najnowsze procesory oparte o architekturę ARM. System Signal Processor EX™ integruje pomiary pochodzące z wielu źródeł m. in. EEG, EMG, GSR, Heart Rate, Respiration Rate, Eye Tracker, Subject Movements, GPS (geolocation).

signal-procesor signal-procesor

Signal Processor EX™ Mobile – wersja oprogramowania wyposażona w moduł redukcji artefaktów motorycznych dzięki czemu z powodzeniem może być stosowany w badaniach typu in-store, badaniach gier komputerowych i innych sytuacjach, kiedy respondent znajduje się w ruchu. Moduł redukcji artefaktów motorycznych znajduje zastosowanie również w badanich realizowanych w laboratorium zwiększając tym samym precyzję zbieranych danych.

mindsense

Mind Sense RL™ – Nowoczesna platforma badawcza umożliwiająca rejestrację czasów reakcji (Implicit) w trakcie wypełniania testów przy użyciu komputera w systemie CAPI/CAWI (Computer Assisted Personal/Web Interviewing).

 • jest kompatybilny z popularnymi systemami operacyjnymi (Windows, Mac OS, Linux) i przeglądarkami (Firefox, IE, Opera, Chrome, Safari)
 • nie wymaga instalacji żadnego oprogramowania na komputerach użytkowników
 • jest wyposażony w specjalne algorytmy kontroli jakości procesu zbierania danych i indywidualnej kalibracji
 • posiada intuicyjne, animowane i wystandaryzowane instrukcje

Dokładność MindSense RL™ została zweryfikowana na bazie blisko 85 tys. pomiarów dla wystandaryzowanych bodźców. Pomiary indywidualne obciążone są błędem nie przekraczającym 5 milisekund, różnice między platformami sprzętowymi i przeglądarkami nie przekraczają 14ms.